Nabídka prací

Stavení činnost

  • Novostavby
  • Rekonstrukce
  • Památky

Ostatní služby

  • Přistavení kontejneru na suť a domovní odpad vč. následné likvidace
  • Malá doprava (Avia s hydraulickou rukou)
  • Zemní práce - vlastní doprava
novostavby home thumb
rekonstrukce home thumb
pamatky home thumb